Blog

Dijital Dünya Klavuzunuz

Miller Yasası Nedir?

Miller yasası 1956 Psychological Review adlı bir dergide yayımlanmış bir teoremdir. George Miller tarafından ortaya atılan bu teoremin odak noktası, insan belleğinin kaydedebileceği nesne sayısıdır. Yani gördüğünüz toplam kaç sayıyı veya nesneyi ilkini unutmadan akılda tutabileceğiniz diyebiliriz.

Miller yasasına göre insanın kısa sürede belleğinden geri çağırabileceği öğe sayısı 5-9 arasındadır. Daha doğrusu 7 artı eksi 2 olarak tanımlanır. Ortalamada da yedidir. Bu öğeler şekil, kelime veya rakam olabilir. Bazen de guruplar halinde olabilir. Aslında insan belleği öğeleri kaydederken guruplar ve o şekilde belleğe işler. Telefon numaralarını nasıl ezberlediğinizi düşünün. 3+3+2 şeklinde değil mi? Neden milyonlu bir rakam söylemiyoruz?

İnsan beyni ne kadar gelişmiş olursa olsun bir kapasiteye sahiptir. Bu kapasite aşıldığında arıza vermeye ve bilgileri işleyemediği için karıştırmaya başlar. O yüzden bu teknik, hayatın her alanında olacağı gibi dijitalde de çok işe yaramaktadır.

Bizim nerede işimize yarar?

Miller yasası insanlara sunmayı hedeflediğimiz her konuda kolayca kullanılabilecek bir özelliktir. Amacımız bir şeyleri insanlara anlatmak ve akıllarında kalmak ise bu yasayı uygulamak doğru olabilir. Peki nasıl uygulayacağız?

Şunu hiç unutmayın. Dünyada dijitalleşme ile bilgi artışı çok hızlı gerçekleşiyor. Beynimiz bu ortamda çok fazla enformasyon saldırısı altında kalıyor ve algıya hitap edenin yardımı çok etkili oluyor.

Öncelikle kullanmak istediğimiz alanda konuyla bir paralellik yakalamalısınız. Yani insanların neyi akıllarında tutmalarını istiyorsanız ona uyarlamalısınız.

  • Mümkünse az veri kullanın: Maksimum 9 veri ile konuyu anlatabiliyorsanız bu sayıyı geçtiğiniz anda öncekilerin de unutulabileceğini unutmayın
  • Veri daha çoksa guruplayın; Verileri 9 adedi geçmeyecek şekilde guruplandırarak guruplara hatırlatıcı bir isim veya şekil belirleyebilirsiniz. Alt alta sıralama yerine kolonlama tercih edin. Bitip yeniden başlayan diziler daha çok akılda kalır
  • Sıralamaya önem verin; Önemli verileri ilk ve son sıraya yerleştirin. İnsan beyni bir dizide ilk ve son sıradakileri ortadaki verilerden daha çok hatırlar.
  • Tekrarın gücünü unutmayın; Çok bilgi yerine az ve önemli bilgilerin tekrarlandığı yapıyı tercih edin.
  • Gereksiz bilgileri kaldırın; İnsan artık hedefe odaklı ve hızlı yaşıyor. Beyinde algıladıklarını buna göre kodluyor. Bu noktada sadelik ve kolay odaklanacak veriler daha cazip geliyor.

Dijital dünyada birçok teknik yeniden yorumlanıp kullanılabilir. Sonuçta odakta insan var ve beynin çalışma şekli çok ta değişmiyor. Hangi alanda kullanırsanız kullanın teknik pek değişmeyecektir. Yorumlamak size kalmış..